سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head

سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head
zoom Zoom image
سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head سه پایه زاواروسکی کربنیCT 101 carbon tripod + DH 101 tripod head

گرافیت (الیاف کربن) گرانتر از آلومینیومی بوده و سبکتر نیز میباشد.

Copyright MAXXmarketing Webdesigner GmbH